AHMAD

Kampung Pandan

Jawapan: Jalan tersebut diselenggara Jabatan Kerja Raya (JKR) Selangor dan MPAJ akan memanjangkan permohonan ini kepada pihak JKR.

NORHAYATI AHMAD

Pegawai Komunikasi Korporat MPAJ