Permaisuri Johor Raja Zarith Sofiah Sultan Idris Shah antaranya menukilankan sebuah sajak dalam bahasa Inggeris buat Almarhum Tunku Abdul Halim berbunyi:

A heaviness lies in my heart,
A King has left this mortal world,
From his family, his people, he is apart.
Rest in peace dear King,
You have given your all,
We shall honour your name,
We shall never let it fall.

(Kesakitan terletak di hatiku,
Seorang Raja telah meninggalkan dunia fana
Daripada keluarganya, bangsanya, dia terpisah.
Istirahat dalam damai sejahtera Rajaku
Baginda telah memberikan segalanya,
Kami akan menghormati namamu
Kami tidak akan membiarkannya jatuh.)

 

Jenazah Almarhum  Tuanku Abdul Halim akan disemayamkan di Dewan Penghadapan Baru, Istana Anak Bukit untuk penghormatan terakhir mulai 11.30 pagi ini dan jenazah Tuanku Abdul Halim akan dimakamkan di Makam Diraja Langgar pada pukul 4 petang.-UTUSAN ONLINE