P183
BELURAN
Sabah
PartiUndi
BN13007
Warisan5892
PHR996
PCS284
PPRS273
Bebas246
2018
Pengundi: 28,509
Jumlah Undi: 21,530 Undi Rosak: 832 Peratus Mengundi: 75.52
Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee
Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee
BN
13,007 (7,115)
Dr. Jaafar Zairun
Dr. Jaafar Zairun
Warisan
5,892
Sipin Kadandi
Sipin Kadandi
PHR
996
Toidy Luit
Toidy Luit
PCS
284
Lem @ Salim Matin
Lem @ Salim Matin
PPRS
273
Salimah Oyong
Salimah Oyong
Bebas
246
2013
Pengundi: 24,688 Pecahan Kaum: BBI:56% BI:40% L:3%
Jumlah Undi: 18,940 Undi Rosak: 552 Peratus Mengundi: 76.71
Datuk Ronald Kiandee
Datuk Ronald Kiandee
BN
13,174 (9,988)
James Miki
James Miki
PKR
3,186
Raimon Lanjat
STAR
1,460
Datu Kamaruddin Datu Mustapha
Bebas
542
2008
Pengundi: 19,181 Pecahan Kaum: B/I:60.66% B/B/I:37.35% C:1.61% L:0.38%
Jumlah Undi: 12,313 Undi Rosak: 468 Peratus Mengundi: 64.19
Datuk Ronald Kiandee
Datuk Ronald Kiandee
BN
7,090 (4,352)
Bebas
2,738
PKR
1,271
Petrus Rinning
Bebas
571
Nordin Kaning
Bebas
175
2004
Ronald Kiandee
Ronald Kiandee
BN
1999
Pengundi: 18,590 Pecahan Kaum: BI:48.7% BBI:48.3% C:2.0% L:1.0%
Jumlah Undi: 12,219 Undi Rosak: 152 Peratus Mengundi: 65.72
Ronald Kiandee
Ronald Kiandee
BN
6,562
Dennis Rantau
PBS
5,286
Liaw Teck King
Bebas
219