N28
SUNGAI RAMBAI
Melaka
PartiUndi
BN5088
PKR3419
Pas1405
2018
Pengundi: 11,792
Jumlah Undi: 10,080 Undi Rosak: 168 Peratus Mengundi: 85.48
Datuk Hassan Abdul Rahman
Datuk Hassan Abdul Rahman
BN
5,088 (1,669)
Azalina Abd. Rahman
Azalina Abd. Rahman
PKR
3,419
Zakariya Kasnin
Zakariya Kasnin
Pas
1,405
2013
Pengundi: 10,434 Pecahan Kaum: M:81.83% C:15.508% I:2.52% L:0.13%
Jumlah Undi: 9,197 Undi Rosak: 142 Peratus Mengundi: 88.14
Datuk Hasan Abd Rahman
Datuk Hasan Abd Rahman
BN
5,709 (2,363)
Kintan Man
Kintan Man
Pas
3,346
2008
Pengundi: 9,182 Pecahan Kaum: M:80.70% C:16.27% I:2.98% L:0.05%
Jumlah Undi: 7,609 Undi Rosak: 131 Peratus Mengundi: 82.86
Hasan Abd Rahman
Hasan Abd Rahman
BN
4,872 (2,266)
Aminuddin Abdul Jalil
Pas
2,606
2004
Pengundi: 8,748
Jumlah Undi: 7,205 Undi Rosak: 181 Peratus Mengundi: 82.36
Abu Pit
BN
5,046 (3,068)
Azutdin Hasan
Pas
1,978
1999
Pengundi: 8,861 Pecahan Kaum: M:79.1% C:20.2% I:0.3% L:0.02%
Jumlah Undi: 6,899 Undi Rosak: 171 Peratus Mengundi: 77.85
Datuk Abdul Azis Abdul Ghani
BN
4,042
Azutdin Hassan
Pas
2,686