Azalina Othman Said

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, walaupun bersidang enam hari, komitmen yang ditunjukkan dalam perbahasan setiap rang undang-undang amat membanggakan.

“Saya mendapati penglibatan yang aktif Ahli-Ahli Dewan Negara menunjukkan bahawa Dewan yang mulia ini meneruskan proses semak dan imbang dalam penggubalan undang-undang.

“Suasana ini menunjukkan sistem demokrasi berparlimen terus subur dan dimartabatkan,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Menurut Azalina, an­tara yang menjadi tumpuan rakyat pada persidangan Dewan Negara ini adalah Rang Undang-Undang Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Penceraian) (Pindaan) 2017, Rang Undang-Undang Pencegahan Jenayah (Pindaan) 2017 dan Rang Undang-Undang Bantuan Guaman (Pindaan) 2017.

“Terima kasih kepada semua Ahli-Ahli Dewan Negara yang mengambil bahagian dalam perbahasan dan menyatakan komitmen meluluskan 19 rang undang-undang ini,” ujarnya.

Tambah beliau, antara rang undang-undang yang di­luluskan pada persidangan Dewan Negara kali ini ialah Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017, Rang Undang-Undang Pe­ng­angkutan Awam Darat (Pindaan) 2017, Rang Undang-Undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2017, Rang Undang-Undang Akses Kepada Sumber Biologi dan Perkongsian Faedah 2017.

Selain itu, kata beliau, turut diluluskan Rang Undang-Undang Agensi Kawalan Sempadan Malaysia 2017 dan Rang Undang-Undang Tabung Angkatan Tentera (Pindaan) 2017.