Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dalam teks khutbah Jumaat hari ini berkata, banyak isu dilontarkan belum dipastikan kesahihannya memudaratkan dan mengganggu ketenteraman maysarakat.

“Namun kebelakangan ini, institusi Raja yang sepatutnya dihormati

berhadapan cabaran dengan usaha-usaha untuk mengganggu institusi tersebut

terutama di media sosial.

“Terdapat banyak isu yang dilontarkan belum dipastikan kesahihannya apatah lagi yang tidak mempunyai mana-mana sandaran mahupun bukti.

“Hal ini bukan sahaja menyebabkan kemudaratan dan mengganggu kemaslahatan rakyat, malah pada masa yang sama memberi kegembiraan kepada golongan-golongan yang menolak sistem kerajaan raja berperlembagaan dan Islam sebagai agama persekutuan,” kata Jakim.

Sehubungan dengan itu, Jakim mengajak umat Islam bersatu menjauhkan diri kita daripada terperangkap dan terpengaruh dalam isu seumpama ini.

“Sebagai seorang muslim, hendaklah kita berpegang teguh kepada prinsip syariat Islam iaitu memerintahkan supaya kita menjaga lisan dan menahan diri agar tidak menulis dan menyatakan perkara-perkara yang tidak ada bukti kebenarannya,” jelas Jakim.

Berikut teks penuh khutbah Jumaat hari ini:

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH,

Bersempena hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan

menyeru hadirin yang dikasihi sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan

kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-Nya

dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita beroleh keberkatan

hidup di dunia dan di akhirat. Bersempena Sambutan Ulang Tahun Hari

Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Kelima Belas

Sultan Muhammad Kelima, maka khutbah hari ini akan membicarakan tajuk:

“SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG: ASAS KESTABILAN DAN KEMAKMURAN NEGARA”.

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH,

Sesebuah negara memerlukan kepimpinan untuk kesempurnaan pentadbiran

agar menjadi lebih teratur dan berjaya dalam setiap bidang. Menurut Islam,

kedudukan seseorang pemimpin lebih mulia dan tinggi kerana mereka ini

disyariatkan bagi menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama dan

mentadbir urusan umat Islam. Imam al-Mawaradi (dalam kitabnya alAhkam

al-Sultaniyah (menjelaskan: “Tugas pemimpin negara adalah menjaga hal ehwal agama dan mentadbir urusan dunia.”

Dalam konteks negara Malaysia pada hari ini, kita sedia maklum bahawa

Bahagian Empat Bab Satu Perlembagaan Persekutuan menyatakan Seri Paduka

Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Utama Negara bagi Persekutuan

yang dilantik melalui persetujuan Majlis Raja-Raja. Lafaz sumpah jawatan Seri

Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mencakupi ikrar taat setia pada

menjalankan pemerintahan dengan adil sebagaimana undang-undang dan

perlembagaan serta memelihara agama Islam.

Justeru itu, perlu diperingatkan kepada diri kita sebagai rakyat jelata betapa

pentingnya kesetiaan terhadap Raja dan negara. Malah ini menepati salah satu

prinsip dalam iktikad Ahlus Sunnah wal Jama’ah iaitu mentaati dan menghormati

pemimpin. Firman Allah dalam Surah an-Nisa’ ayat 59,

Maksudnya: “Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah

kamu kepada Rasulullah dan kepada Ulil-Amri (orang yang berkuasa) dari

kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam

sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah

(AlQuran) dan (Sunnah) Rasul-Nya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan

hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula

kesudahannya.”

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH,

Namun kebelakangan ini, institusi Raja yang sepatutnya dihormati

berhadapan cabaran dengan usaha-usaha untuk mengganggu institusi tersebut

terutama di media sosial. Terdapat banyak isu yang dilontarkan belum dipastikan

kesahihannya apatah lagi yang tidak mempunyai mana-mana sandaran mahupun

bukti. Hal ini bukan sahaja menyebabkan kemudaratan dan mengganggu

kemaslahatan rakyat, malah pada masa yang sama memberi kegembiraan kepada

golongan-golongan yang menolak sistem kerajaan raja berperlembagaan dan Islam

sebagai agama persekutuan.

Sehubungan dengan itu, marilah kita bersatu menjauhkan diri kita daripada

terperangkap dan terpengaruh dalam isu seumpama ini. Sebagai seorang muslim,

hendaklah kita berpegang teguh kepada prinsip syariat Islam iaitu memerintahkan

supaya kita menjaga lisan dan menahan diri agar tidak menulis dan menyatakan

perkara-perkara yang tidak ada bukti kebenarannya. Peringatan ini jelas

dirakamkan oleh Allah melalui firmanNya dalam Surah al-Isra’ ayat 36

Ertinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati,

semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya”.

Dan hal ini juga diperingatkan oleh Baginda Nabi melalui hadis yang

diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim :

Mafhumnya: “Daripada Ibn Mas’ud berkata: Bahawa Rasulullah telah

bersabda: “...dan janganlah sesekali kamu melakukan perkara dusta, maka

bahawasanya melakukan perkara dusta membawa kepada perbuatan maksiat dan

perbuatan maksiat membawa kepada neraka”

Dengan itu, kita amat bersyukur kepada Allah kerana memelihara Seri

Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan negara ini daripada sebarang

ancaman. Situasi ini tidak lain dan tidak bukan adalah disumbangkan oleh nilai

sifat hikmah, tegas, bijaksana, adil, saksama dan keupayaan tinggi Seri Paduka

Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam mengharungi cabaran dengan berkesan.

Bukan itu sahaja, sokongan padu barisan pembesar dan penasihat negara termasuk

para ulama dan dan cendikiawan Islam yang mengurus tadbir dengan cemerlang,

meneguhkan lagi kedudukan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

Kejayaan negara khususnya menjadi pelopor kepada penubuhan universiti

Islam, Tabung Haji, pengurusan sistem kewangan dan perbankan Islam terunggul

serta peneraju halal dunia yang ternyata memberi manfaat kepada ummah

keseluruhannya, adalah hasil pemikiran ulama yang ingin melihat negara

berpaksikan kejayaan dan kesejahteraan. Inilah sumber kekuatan ummah bila

wujudnya hubungan erat antara umara’ (pemimpin) dan ulama, negara akan

dilimpahi rahmat dan kebaikan.

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH,

Mimbar ingin menegaskan kepada jemaah dan seluruh umat Islam sekalian,

bahawa kedaulatan Islam dan kemajuan negara adalah berasaskan kepada kekuatan

kepimpinannya. Sayugia itu, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai

Ketua Negara sama ada dari segi keperibadiannya atau dalam menjalankan bidang

kuasa untuk menjaga negara dan kesucian agama Islam, dikagumi oleh pelbagai

lapisan rakyat jelata. Rakyat menjunjung kasih dan merafak sembah atas

keperihatinan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam memartabatkan

agama Islam, memajukan negara dan membantu kehidupan rakyat agar dapat hidup

dengan aman dan harmoni dalam perkembangan dunia semasa.

Mimbar menyeru sidang jemaah sekalian serta seluruh rakyat jelata agar

mendoakan kesejahteraan berpanjangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri

Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Kelima Belas Sultan Muhammad

Kelima sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli

Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 9 September 2018

bersamaan hari Ahad, 28 Zulhijjah 1439 hijri.

Mengakhiri khutbah pada minggu ini, mimbar ingin menyimpulkan bahawa:

Pertama: Prinsip kesetiaan kepada Raja dan Negara adalah menepati syariat

Islam.

Kedua: Gejala fitnah boleh menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara

serta tanda hilangnya iman seseorang.

Ketiga: Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara

yang mempunyai keperibadian tinggi dalam menjalankan bidang kuasa

menjaga negara dan kesucian agama Islam.

Maksudnya: “Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka

kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta

memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari

melakukan kejahatan dan perkara mungkar. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah

kesudahan segala urusan.” (Surah Al-Hajj:41)

- UTUSAN ONLINE