Dapatan itu diperoleh apabila 72 daripada 101 kawasan pihak berkuasa tempatan (PBT) yang terlibat dalam kajian itu mencapai tahap bahagia dan 40 daripada 72 PBT yang mencapai tahap bahagia itu adalah dalam kategori majlis daerah.

Baki jumlah PBT yang dicatatkan mencapai tahap bahagia dalam kajian itu ialah 32 di mana 26 daripadanya dalam kategori Majlis Perbandaran dan hanya enam dalam kategori majlis bandar raya.

Kajian itu membabitkan 31,733 responden di 11 negeri Semenanjung Malaysia dengan mengambil kira aspek kehidupan, kesihatan, hubungan kekeluargaan dan jiran, pengurusan kewangan, aktiviti komuniti, keselamatan, penyediaan kemudahan masyarakat, perkhidmatan PBT, perkhidmatan wakil rakyat dan kualiti alam sekitar di kawasan itu.

Dapatan kajian itu juga menyatakan 10 kawasan PBT yang paling bahagia mengikut ranking ialah Majlis Bandaraya Kuala Terengganu di Terengganu, Majlis Bandaraya Petaling Jaya (Selangor), Majlis Perbandaran Manjung (Perak), Majlis Daerah Batu Gajah (Perak), Majlis Perbandaran Bentong (Pahang), Majlis Perbandaran Jasin (Melaka), Majlis Daerah Jeli (Kelantan), Majlis Perbandaran Segamat (Johor), Majlis Daerah Padang Terap (Kedah) dan Majlis Daerah Bandar Baharu (Kedah).

Dapatan kajian itu turut menyatakan secara keseluruhan 81.5 peratus daripada semua responden di 11 negeri yang terlibat dalam kajian ini mencapai tahap bahagia.

Murninets yang dikendalikan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PlanMalaysia) digunakan bagi mengukur tahap kemampanan sesebuah kawasan yang terletak di bawah pentadbiran PBT. -BERNAMA