Sheikh Ghazali Abdul Rahman

Menurut Penasihat Perundangan Syariah Jabatan Peguam Negara, Tan Sri Sheikh Ghazali Abdul Rahman, Rang Undang-Undang Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965 (RUU 355) yang bakal dibentangkan di Dewan Rakyat seharus­nya dilihat sebagai salah satu proses untuk meneruskan agenda memperkasakan institusi perundangan Islam dalam pelbagai aspek.

“Institusi kehakiman syariah semasa saya bermula dalam bidang ini bukan seperti hari ini yang mana kemudahan dan infrastruktur diwujudkan kerajaan pada tahap terbaik. Mahkamah Syariah pada zaman sebelum dan selepas merdeka dipanggil Mahkamah Qadi dan Mahkamah Rayuan dipanggil sebagai Jawatankuasa Ulang Bicara.

“Pada tahun 1971 semasa saya di Mahkamah Qadi, keputusan kes yang diputuskan perlu dibawa ke Mahkamah Majistret bagi membolehkan ia dilaksanakan dan Mahkamah Qadi adalah mahkamah satu peringkat sa­haja sebelum di­bawa ke Jawatan­ku­asa Ulang Bi­ca­ra,” katanya.

Terdahulu Sheikh Ghazali me­nyampaikan ucaptama sempena Forum Polemik Memperkasakan Mahkamah Syariah dan Perundangan Syariah di Malaysia yang diadakan dengan kerjasama Persatuan Alumni Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan Fakulti Undang-Undang di sini semalam.

Sheikh Ghazali berkata, ketika zamannya, prosedur melibatkan undang-undang syariah perlu mendapat pengesahan mahkamah sivil sehingga me­ngundang rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat Islam memaksa satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji bidang kuasa perundangan syariah dan sivil pada tahun 1972.

“Jawatankuasa ini mengambil masa sembilan tahun untuk membuat kajian dan selepas itu, pada tahun 1982, satu lagi jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji semula laporan yang siap pada tahun 1981 tersebut.

“Pindaan demi pindaan di dalam institusi kehakiman syariah bukan perkara yang tidak boleh dilakukan, terutama jika semua pihak khususnya umat Islam menyedari kepentingan agar institusi ini ditambah baik terutama dalam sudut perundangan menyentuh soal hibah, mal serta undang-undang jenayah,” kata­nya.