Usaha mewujudkan dasar Pertumbuhan Hijau Melaka bermula daripada era pentadbiran Tan Sri Mohd. Ali Rustam yang me­nubuhkan pelan Hijau Melaka dan seterusnya mengadakan perjanjian hijau bersama Urban Environmental Accords (UEA).

Menyedari kepentingan agenda hijau untuk Melaka, Idris yang menyambung kepimpinan negeri itu daripada Mohd. Ali pada 2013, terus melaksanakan tugas beliau dalam usaha menjadikan Melaka sebagai negeri paling awal di Malaysia mengamalkan dasar teknologi hijau dan penjagaan alam sekitar.

Pada 2010, Melaka menubuhkan visi untuk menjadi negeri hijau dan bandar teknologi men­jelang tahun 2020 dan idea itu diilhamkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak semasa menghadiri persidangan COP15 di Copenhagen, Denmark pada 2009.

Menerusi visi itu, Malaysia berhasrat untuk mengurangkan intensiti karbon Malaysia setiap Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebanyak 40 peratus pada 2020 dan untuk melaksanakannya di Melaka, Idris menubuhkan Majlis Teknologi Hijau Melaka dan ‘Melaka Green Technology Corporation' untuk mengawasi dan mencapai visi tersebut.

Dengan menubuhkan dua organisasi ini, Idris menunjukkan komitmennya terhadap tadbir urus hijau dan ini terbukti sehingga memboleh­kan Melaka dipilih sebagai peneraju kepada Bandar Hijau IMT-GT Inisiatif Pelan Tindakan (GCAP).

Inisiatif GCAP ini jugalah yang membawa rakan strategik baharu ke Melaka seperti Persidangan Antarabangsa Bagi Inisiatif Alam Sekitar Tempatan (ICLEI) dan Bank Dunia.

Model Pertumbuhan Hijau yang dilaksanakan oleh ­Idris adalah berikutan daripada Ikrar Karbon Malaysia semasa Sidang Kemuncak Paris di Malaysia 2015, yang mana Malaysia bercadang untuk mengurangkan rumah hijaunya dan pengeluaran gas (GHG) intensiti KDNK seba­nyak 45 peratus menjelang tahun 2030 berbanding dengan intensiti pelepasan KDNK pada tahun 2005.

Ini terdiri daripada 35 peratus secara tanpa syarat dan sete­rusnya 10 peratus adalah syarat setelah menerima pembiayaan iklim, teknologi pemindahan dan pembangunan kapasiti.

Walaupun kerajaan Malaysia sedang berusaha mengurangkan­ 35 peratus menggunakan sumber-sumbernya sendiri, Idris me­ngambil lebih banyak pendekatan perintis dengan melihat ke dalam Skim Pembiayaan Inovatif yang akan mengurangkan pelaburan kerajaan dengan membawa pembiayaan iklim luaran serta membina pembiayaan inovatif untuk mempercepat PPP Modality dalam menjalankan Projek Hijau di Melaka.

Kejayaan ini membolehkan Idris dilantik sebagai salah seorang Jawatankuasa Eksekutif Global (Gexcom) dan memegang Portfolio Kemapanan ICLEI bagi penggal 2018-2021 baru-baru ini.