WAN SURAYA WAN MOHD. RADZI

AKI yang diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) pada 1991 bertujuan memberi pengiktirafan kepada syarikat-syarikat di Malaysia yang unggul dan mencapai kecemerlangan da­­lam sektor pembuatan atau perkhidmatan.

Pada 2012, AKI telah melalui proses penjenamaan semula termasuk mengkaji semula konsep dan mekanisme penganjuran, kategori pertandingan, proses penilaian serta insentif kepada pemenang.

Sejak 2016, satu kategori baharu iaitu Kategori Terbuka diperkenalkan kepada syarikat multinasional (dari sektor pembuatan dan perkhidmatan).

Anugerah AKI yang paling eks­klusif dan utama adalah Anugerah Perdana Menteri sebagai pen­giktirafan kecemerlangan industri keseluruhan. Pemenang anugerah ini dipilih dalam kala­ngan pemenang-pemenang bagi setiap ka­tegori.

Timbalan Ketua Setiausaha (Stra­­tegi dan Pemantauan) MITI, Wan Suraya Wan Mohd. Radzi berkata, sejak penubuhannya, le­bih 3,900 syarikat telah mengambil bahagian dalam AKI sementara pada 2016 sebanyak 63 syarikat mengambil bahagian.

“Kami amat berbangga de­ngan penyertaan serta soko­ngan syarikat-syarikat di negara ini terhadap AKI. Tidak timbul isu kegemilangan AKI sudah luntur sejak diperkenalkan 25 tahun lalu kerana masih mendapat tempat dalam kalangan usahawan yang ingin memperluaskan perniagaan mereka ke luar ne­gara,” katanya kepada Utusan Malaysia.

Tambahnya, AKI meng­gu­nakan Rangka Kerja Kecemerlangan Per­niagaan (BEF) sebagai kriteria pe­nanda aras dalam proses penilai­an sejak 2014.

Katanya, sistem tersebut digunakan hampir di seluruh dunia termasuk oleh organisasi antarabangsa seperti Anugerah Malcolm Baldrige di Amerika Syarikat dan Anugerah Perniagaan Singapura untuk tujuan mencapai kecemerlangan perniagaan bertaraf dunia.

“AKI diuruskan oleh Majlis AKI yang dilantik oleh MITI. Pengerusi Majlis AKI, Tan Sri Azman Hashim, dibantu oleh ahli-ahli majlis yang terdiri daripada pegawai kanan kerajaan dan juga ketua-ketua industri. Selain disokong oleh Jawatankuasa Penilai.

“Majlis AKI menentukan kriteria pemilihan dan ka­­tegori anugerah, manakala Jawatankuasa Pe­­nilai akan menilai syarikat-syarikat yang mengambil bahagian. Berdasarkan laporan penilai­an, Jawatankuasa Penilai akan mengesyorkan kepada Majlis AKI syarikat-syarikat yang disenarai pendek untuk setiap kategori.

“Akhir sekali, Majlis AKI akan memilih pemenang selepas melakukan perbincangan mendalam berkaitan kejayaan, potensi dan inovasi sesebuah syarikat sebelum melayakkan mereka mene­nangi anugerah,” jelasnya.

Tambah beliau, pemenang anugerah AKI bukan sahaja akan diberi pengiktirafan kerana memiliki kualiti produk atau perkhid­matan yang ditawarkan malah dalam masa yang sama diberi kebenaran eksklusif menggunakan logo AKI bagi tujuan publisiti untuk tempoh tiga tahun, sekali gus meningkatkan profil dan visibiliti syarikat tersebut dalam pasaran global dan serantau.

Katanya, penglibatan syarikat dalam AKI akan membuka peluang terutamanya kepada industri kecil dan sederhana (IKS) tempatan untuk berjaya dalam bidang perniagaan yang diceburi dengan menjadikan BEF sebagai penanda aras.

“Saya berharap lebih banyak syarikat IKS berjaya bukan sahaja di Malaysia malah mampu me­nembusi pasaran yang lebih besar, sekali gus meningkat keupayaan syarikat mereka untuk bersaing dengan syarikat-syarikat besar,” katanya.

Mengulas berkaitan masa de­pan AKI, beliau berharap lebih banyak syarikat di negara ini menerima pakai dan mengamalkan BEF sebagai piawaian untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang yang diceburi.

“Saya percaya BEF adalah pem­boleh (enabler) penting bagi syarikat-syarikat untuk membina daya saing dan menyiapkan diri untuk cabaran masa depan.

“Dalam masa sama, MITI akan meneruskan AKI dengan tum­puan lebih kepada pembangunan syarikat tempatan yang lebih berkualiti dan dapat mewujudkan peluang pekerjaan lebih baik untuk masa depan,” ujarnya.