Beliau berkata, perubahan dalam industri dan kadar pasaran pekerjaan yang pesat adalah antara penyumbang utama kira-kira 5,902 atau 27.4 peratus pekerja di Selangor dan 4,767 atau 22.1 peratus pekerja di Kuala Lumpur kehilangan pekerjaan.

“Jumlah ini diikuti oleh Johor (2,536 atau 11.8 peratus) dan Pulau Pinang (1,328 atau 6.2 peratus) pekerja. Ada banyak faktor yang menyebabkan pemberhentian pekerja dan sesetengah daripadanya hanya disebabkan oleh kitaran kerja,” katanya selepas mempengerusikan me­syua­­rat Maj­lis Penasihat Buruh Kebang­saan (NLAC) di Bangunan Par­limen di sini, hari ini.
 Beliau juga memberitahu bahawa dari 1 Januari hingga 7 Di­sember tahun ini, kira-kira 21,532 orang kehilangan pekerjaan di seluruh negara.

“Sejumlah besar da­­ripada 7,755 pekerja yang kehilangan kerja adalah mereka daripada tiga kategori profesion teratas yang bergaji tinggi iaitu pengurus, pro­fesional dan juruteknik dan profesional bersekutu yang memerlukan diploma dan ijazah untuk kelayakan diterima bekerja.

“Ketiga-tiga kategori ini terhad dan mereka juga perlu bersaing dengan graduan baharu,” katanya.

Kula Segaran juga menjelaskan mengenai usaha yang dijalankan oleh Pertubuhan Ke­selamatan Sosial (PERKESO) dalam usaha untuk membantu mereka yang diberhentikan kerja kembali ke tenaga kerja.

“Sehingga 7 Disember, Bahagian Perkhidmatan Tenaga Kerja PERKESO telah berjaya membantu 6,292 orang kembali bekerja, dalam pelbagai pekerjaan dan industri,” kata beliau.
 Sementara itu, untuk menyelesaikan isu pekerja asing yang melarikan diri, beliau berkata, satu jawatankuasa teknikal akan meneliti cadangan pemotongan 20 peratus gaji pokok pekerja asing secara holistik.

“Jawatankuasa ini akan melapor­kan kepada kementerian me­ngenai hasil penemuan mereka pada 29 Januari.

“Ia juga perlu mendapatkan kelulusan daripada Kabinet, kemu­dian Parlimen, ini adalah ca­baran tetapi saya fikir ia akan berjalan dengan baik untuk pe­kerja asing,” katanya.
 Semalam, Kementerian Sumber Manusia telah mencadangkan supaya majikan memotong 20 peratus daripada gaji pokok pekerja asing mereka bertujuan menghalang asing-pekerja dari melarikan diri dan mengelakkan majikan daripada menanggung kerugian bagi pelaburan untuk membawa masuk pekerja. – BERNAMA