Daily Mail melaporkan, kerajaan United Kingdom (UK) di bawah satu skim baharu menawarkan dana sebanyak 22 juta pound (RM121 juta) bagi membia­yai kajian tersebut.

Mereka berharap dengan meng­gunakan sampah-sarap di tapak pelupusan, teknologi baharu dapat digunakan bagi menghasilkan bahan bakar untuk menerbangkan pesawat.

Langkah itu diambil berikutan pemberian geran untuk menggalakkan penggunaan kende­raan elektrik dan rancangan untuk mengharamkan semua ken­­deraan petrol dan diesel baharu menje­lang tahun 2040.

Perangkaan Kementerian Pe­ngangkutan menunjukkan bahawa pesawat dan lori yang menggunakan bakan bakar daripada sampah-sarap boleh menggunakan bahan api sehingga 90 peratus rendah karbon berbanding bahan api fosil tradisional.

Menurut Menteri Pengangku­tan, Jesse Norman, pihaknya komited untuk mengurangkan pelepasan karbon dan mempromosikan bahan bakar baharu yang mesra alam pada masa hadapan.

“Kami menyediakan pembia­yaan kepada syarikat yang inovatif untuk membangunkan ba­­­han api alternatif, cekap, mampan dan bersih. Kami mahu setiap kereta dan van baharu di UK menjadi pelepas karbon sifar pada tahun 2040.

“Pada masa yang sama, kami juga sedia maklum sejak sekian lama lori dan kapal terbang bergantung kepada bahan api tradisional. Kini sudah tiba masa untuk menggalakkan bahan bakar alternatif yang mesra alam,” ujarnya.

Dari aspek kimia, bahan api baharu sangat mirip dengan bahan api konvensional, jadi boleh digunakan dalam pesawat sedia ada tanpa memerlukan pengu­bahsuaian enjin.

Pembiayaan kerajaan ini juga akan membantu membangunkan lima loji bahan api rendah karbon menjelang tahun 2021.